Update [11/1] Cập nhật

 • IP: Sv1.redpievn.com | Dự kiến ra mắt 2020
 • Tìm nội dung bạn cần tìm qua google nhanh ? Gõ "nội dung + redpievn"

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin #2
Xác thực
#1
 • Nhiệm vụ ngoại tuyến: Thu hoạch lúa
 • Nhiệm vụ ngoại tuyến: Bắt bò phá lúa
 • Quái mới
 • Nhiệm vụ mới: Bò Ma , Thử thách bắn cung . Hai nhiệm vụ này được thử nghiệm cho việc có các lối đi ẩn để hoàn thành nhiệm vụ và việc cần đúng thời điểm để làm
 • Tăng tỉ lệ xuất hiện dân làng , cành cây , sỏi , cá , rùa ,...
 • Xong vật phẩm cho Assassin


 
9/1/20
1
1
0
22
Trái Đất
 • Nhiệm vụ ngoại tuyến: Thu hoạch lúa
 • Nhiệm vụ ngoại tuyến: Bắt bò phá lúa
 • Quái mới
 • Nhiệm vụ mới: Bò Ma , Thử thách bắn cung . Hai nhiệm vụ này được thử nghiệm cho việc có các lối đi ẩn để hoàn thành nhiệm vụ và việc cần đúng thời điểm để làm
 • Tăng tỉ lệ xuất hiện dân làng , cành cây , sỏi , cá , rùa ,...
 • Xong vật phẩm cho Assassin


Thời gian Thử nghiệm là khi nào ?
 
 • Thích
Reactions: SkullerPro

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin #2
Xác thực