Update [19/11] Cập nhật về nhiệm vụ

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin
Xác thực
9/7/18
Tên ingame
CongtubotKOD
#1
  • Làm lại nhiệm vụ cốt truyện tại đảo khởi đầu
  • Thêm nhiệm vụ ngoại tuyến: Hái táo , táo xuất hiện ngẫu nhiên tại độ cao trên 80 dưới các tán lá , bạn có thể lên đó bằng móc hoặc kĩ năng phụ leo trèo hoặc dùng cung bắn để nó rơi xuống [Lưu ý: Tại bản mới , với cung thường và một số vật dụng cơ bản , không nhất thiết class cung mới có thể dùng loại cung thường này]
  • Thêm nhiệm vụ ngoại tuyến: Chăng lưới bắt cá
  • Thêm nhiệm vụ ngoại tuyến: Vá lưới hỏng
  • Quà khi mở khoá khu vực mới

Nhiệm vụ cốt truyện tại đảo