Mod [2020] Cách cài đặt Minecraft Pixelmon

  • IP: Sv1.redpievn.com | Dự kiến ra mắt 2020
  • Tìm nội dung bạn cần tìm qua google nhanh ? Gõ "nội dung + redpievn"

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin #2
Xác thực
9/7/18
405
107
175
18
com.congtubot.address
redpievn.com
Yêu cầu:
  • Java 8 64bit
  • Máy tính chịu được 2G ram cho Minecraft
Chú ý:
Phiên bản Pixelmon:
Bản MinecraftBản cho Pixelmon
1.12.26.0+
1.10.25.1.2
1.8.94.3.1
1.84.1.4
1.7.103.5.1


CÀI ĐẶT
  • Cài Forge theo hướng dẫn sau đây RedPieVN - Liên Kết
  • Lưu ý: Tắt hết Minecraft trước
  • Tải Minecraft PixelMon miễn phí ở đây RedPieVN - Liên Kết
  • Bỏ file vừa tải về vào folder tại %appdata%/.minecraft/mods (Nếu không có thư mục mods , hãy tự tạo)
  • Khởi động Minecraft , cài đặt Ram theo hướng dẫn sau RedPieVN - Liên Kết