Update [22/12] Một số thay đổi về cách thức thi triển kĩ năng mới

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin
Xác thực
9/7/18
Tên ingame
CongtubotKOD
#1
Kĩ năng sẽ được thi triển qua chat , với cách thức như sau

Chat tên kĩ năng với dấu ! ở cuối. Vd: Strong Attack!

Tuy nhiên , do nó tốn thời gian thi triển , bạn có thể gán nó thành 1 trong 9 số từ 1 đến 9 qua lệnh /kinang (số) (kĩ năng) .

Vd: /kinang 1 Strong Attack sẽ biến Strong Attack thành 1 . Vậy khi bạn gõ 1! Thì kĩ năng Strong Attack sẽ được kích hoạt

Đây là video giải thích




Theo cách thức này , tuỳ theo tốc độ gõ và bạn có thể sử dụng lên xuống để lướt qua lịch sử chat để thi triển chiêu nhanh hơn , bạn sẽ có lợi thế hơn đối thủ . Đồng thời người chơi với tốc độ chậm dễ dàng bị nhận thấy sắp thi triển chiêu khi bỗng khựng lại và bạn có thể lợi dụng nó.