Update [27/12] Các cập nhật mới

  • Tìm nội dung bạn cần tìm qua google nhanh ? Gõ "nội dung + redpievn"
  • IP: Sv1.redpievn.com | Dự kiến ra mắt 2020

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin #2
9/7/18
396
101
175
18
com.congtubot.address
redpievn.com
  • Kĩ năng nhận được từ thu thập
  • Móc kéo
  • Cập nhật câu cá
  • Một số thay đổi về việc nung nấu
  • Khi bạn quá ít máu sẽ nhận một số hiệu ứng đặc biệt
  • Thử nghiệm pet mới
  • Nhạc giao chiến
  • Sửa lại hệ thống hồi sinh . Vẫn là hồi sinh ra một số block nhưng số ngẫu nhiên hơn , không chỉ cố định 50 , 200 , 600
 

GIF