Update [27/12] Các cập nhật mới

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin
Xác thực
9/7/18
Tên ingame
CongtubotKOD
#1
  • Kĩ năng nhận được từ thu thập
  • Móc kéo
  • Cập nhật câu cá
  • Một số thay đổi về việc nung nấu
  • Khi bạn quá ít máu sẽ nhận một số hiệu ứng đặc biệt
  • Thử nghiệm pet mới
  • Nhạc giao chiến
  • Sửa lại hệ thống hồi sinh . Vẫn là hồi sinh ra một số block nhưng số ngẫu nhiên hơn , không chỉ cố định 50 , 200 , 600