Map 4 bức tường | 1.11.2

Troller

Forum Manager
Thành viên BQT
Forum Manager
Staff
Map Maker
Xác thực
30/4/19
#1
4 Level với 4 bức tường. Nghe đơn giản phải chứ?

Có lẽ vậy. 4 bức tường là một map parkour thẳng đứng trong đó bạn luôn phải leo lên đỉnh của bức tường.

Có 4 level tổng cộng: Sắt, Vàng, Kim cương và Lục bảo. Về độ khó, iron là dễ, gold là trung bình, diamond là khó và emerald là rất khó.

Từ đơn giản cho đến nhảy (lên) slime, map này sẽ giúp bạn giải trí và tốt cho việc kiểm tra kỹ năng parkour của bạn, và thậm chí có thể làm cho skill bạn tốt hơn khi bạn chơi map này!

Setting:
Độ khó 0
Chế đô Khám phá
Tầm nhìn 4+
Độ sáng: Sáng (100)
Hãy chắc rằng có thể dùng lệnh
Các setting khác có thể để mặc định

Luật chơi:
Lên đỉnh của bức tường
Có item ẩn ở mỗi level; hãy cố tìm nó
Đừng cheat trừ khi bạn đang cayyy

Chúc vui vẻ
Tải map:
Drive