Update [8/2] Cập nhật

 • Tìm nội dung bạn cần tìm qua google nhanh ? Gõ "nội dung + redpievn"
 • IP: Sv1.redpievn.com | Dự kiến ra mắt 2020

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin #2
9/7/18
409
105
175
18
com.congtubot.address
redpievn.com
 • Giảm tốc độ load của map để tối ưu
 • Thêm nhiệm vụ mới : Nó là thứ gì , Cỏ lạ
 • Làm lại một số nhiệm vụ
 • F để bứt tốc trên đất liền , Shift dưới mặt nước
 • Tự động đặt AFK nhanh hơn cho người chơi
 • Xong nhánh 2 của Archer
 • Hệ thống trồng trọt mới
 • Chỉnh sửa nghề Farmer
 • Xong item cho Reaper
 • Thông báo tên biome khi bạn bước vào nó , do cá sẽ chỉ được câu ở một số biome nhất định 

GIF