Ý tưởng Quest Alain - Đại học giả

  • Tìm nội dung bạn cần tìm qua google nhanh ? Gõ "nội dung + redpievn"
  • IP: Sv1.redpievn.com | Dự kiến ra mắt 2020

huylucas

Manager
Thành viên BQT
Manager #4
Staff
3/8/18
55
15
58
16
...
NPC chức năng ở thư viện Lote
- Tại Thư viện Lote

Trên tầng 2 của Thư viện Lote:
NPC: Alain - Một học giả cấp Quốc Gia

Alain: Xin chào
Player: Chào
Alain: Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi
Player nhận nhiệm vụ "Tạo mối quan hệ tốt với Alain"
- Gợi ý: Hằng ngày (theo giờ server) đến nói chuyện với Alain để tăng Hào Cảm, mỗi lần nói chuyện được 2 điểm, khi đạt 20 điểm thì Alain sẽ giới thiệu cho Player về các nguyên tố.

Sau khi đạt 30 điểm, bạn có thể mở khóa "Uống rượu cùng Alain" để tăng Hào Cảm, mỗi lần tăng 5 điểm, 1 ngày server 1 lần. Từ 20 điểm trở đi, mỗi khi đủ 20 điểm thì Alain sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về 1 bãi quái cũng như cách đánh bại và địa điểm của chúng. Từ điểm thứ 200 sẽ là 50 điểm 1 bãi quái mới. Từ điểm thứ 500 sẽ là 100 điểm 1 bãi quái mới. Các bãi quái được Alain kể sẽ tăng level và lượng exp dần dần.

Từ 1000 điểm trở lên, mỗi 500 điểm bạn sẽ mở khóa được 1 chức năng như:
- Thông báo đặc điểm của Boss Thế giới (Nếu boss thế giới xuất hiện)
- Skill của Boss thế giới
- Vị trí Boss ẩn/ Quái ẩn
 

GIF