Thông báo Bảo trì máy chủ (7/2019)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Troller

Người tạo Map / Việt Hóa + Quản Lý Diễn Đàn
Thành viên BQT
Staff
Map Maker
Forum Manager #5
#1
Bảo trì máy chủ , đóng có thời hạn (10/7)

Hạn muộn nhất: 1/1/2020

Nội dung sửa chữa:
  • Story Quest
  • Guild
  • Mob
  • Dungeon
  • Skill
Câu hỏi cơ bản.
  1. Đồ , level , exp hiện tại giữ nguyên . Không có gì thay đổi
  2. Không rời lịch lâu hơn ngày muộn nhất , chỉ có thể sớm hơn
  3. Mọi góp ý sẽ lập tức được làm nếu được duyệt . Góp ý tại https://redpievn.com/forums/gop-y-thac-mac.7/
 

GIF

Sửa lần cuối:

Troller

Người tạo Map / Việt Hóa + Quản Lý Diễn Đàn
Thành viên BQT
Staff
Map Maker
Forum Manager #5
Bảo trì máy chủ (9/7)
  • Khắc phục lỗi mất exp khi vào lại server, ai dính lỗi làm ơn cmt xuống dưới (Facebook)theo cú pháp:
IGN - Lần đăng nhập cuối - Lv hiện tại - Lv trước khi mất
  • Add chức năng Guild
Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể sẽ lùi lên hoặc giảm xuống nếu có lỗi phát sinh hoặc không có lỗi
 

GIF

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.