Thông báo Các Staff Hiện Tại [6/6/2020]

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin
Xác thực
9/7/18
402
100
175
com.congtubot.address
redpievn.com
Tên ingame
CongtubotKOD
#1
Chung:
Owner : QQfotos (Thành Huy)


Admin : Congtubot (Quốc Minh) , Holytroll (Tùng Lê)

Mod : Gesta (Hoàng Long), Vinacosa (Vũ Anh), Autumn (Hoài Tuân)

Manager : Huy Lucas (Trần Huy) , YuShiNo

Tech : LeNgocTin (Tín) , Megumin (Trân)

Forum Manager: Troller (Lân)

Builder : Dztus (Khánh Toàn) , Vuxzz (Vũ), Jennao (Nhân)

Modeler : P34nutK1ng (Hiếu)
 
Sửa lần cuối: