Các Staff Hiện Tại

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin #2
9/7/18
97
16
68
17
com.congtubot.address
redpievn.com
#1
Owner (Tạm thời) : Congtubot
Admin : Congtubot - Holytroll - Autumn
Mod : Gesta
Tech : Only3 , Udon
Manager Deadline : Huy Lucas
Builder : Dztus , YuShiNo , Chim , Vũ
Model : Keyra , Minh , Fate

Bonus :
Quản lý DeadLand : Autumn
Fanpage : Udon , Holy , Congtubot , Autumn
Forum , Website : Holy , Congtubot
Tạo Dựng Sv chính : Congtubot
Facebook Group : Autumn
Tester : Chim

Builder 3 tỉ năm vào lần : Samus , Kem , Bear

Dead Admin : Dark_Golem
Owner cũ : Qqfotos
 
Sửa lần cuối: