Chia sẻ Cách biến Zombie thành dân làng Minecraft

Iamhung

Lv 1
Thành viên tích cực
Xác thực
16/7/20
17
0
21
17
Viet Nam
Tên ingame
Iamhung
#11. Về Zombie dân làng


Zombie dân làng có 5% tỉ lệ xuất hiện bình thường hoặc khi một dân làng bị zombie giết (0% ở Easy, 50% ở Normal và 100% ở Hard)

Luôn có một dân làng linh mục và zombie dân làng trong trại tại biome băng. Zombie dân làng cũng tự động spawn ngẫu nhiên trong làng Zombie

2. Yêu cầu

Bắt buộc

  • Một Zombie dân làng
  • Bình thuốc gây yếu có thể ném hoặc tên gây yếu
  • Một táo vàng
Có thể thêm
  • Block để chặn, mở rộng dễ kiếm như đá, đất
  • Đồ giáp
  • Dụng cụ mine như cuốc, xẻng
  • Giường để ngủ skip nhanh tiến trình chuyển
3. Cách thức
  1. Tìm được một zombie dân làng, chặn giam nó lại và tránh nó bị đốt vào buổi sáng
  2. Ném thuốc gây yếu vào con zombie hoặc dùng cung có tên gây yếu bắn
  3. Cho zombie dân làng ăn táo vàng. Sẽ có hiệu ứng đỏ xuất hiện
Sau khi xong bạn có thể dùng xe mỏ, thuyền, cổng nether, bong bóng đẩy người tạo từ magma dưới nước, .... để di chuyển do dân làng không thể dùng dây buộc kéo