Tung404

Admin
Thành viên BQT
Admin
Xác thực
9/7/18
4
2
53
#1
Chơi game Minecraft trên các nền tảng sau:

Lần đầu vào server, hệ thống sẽ bắt bạn phải đăng ký để bảo mật tài khoản vì vậy các bạn sẽ phải dùng các lệnh sau để hoàn tất đăng ký


vì vậy các bạn sẽ phải dùng các lệnh sau:
/register mật-khẩu nhập-lại-mật-khẩu
Vd: /register matkhaudangcap matkhaudangcap

Sau khi đăng ký xong, bạn dùng lệnh sau để đăng nhập thì mới có thể chơi đươc nhé!

/login mật-khẩu
Vd: /login matkhaudangcap
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: