Hướng Dẫn Cách sửa lỗi Connection Timed Out trong Minecraft

Tuyển dụng Builder

Autumn_Maple

Mod • Autumn#8181
Thành viên BQT
Mod #3
Staff
Xác thực
15/7/18
6
4
55
18
RedPieVN
redpievn.com
#1
Lỗi Connection Timed Out xảy ra thường là do game bị chặn không truy cập được Internet, có thể do phần mềm diệt virus, tường lửa (firewall), router,... gây ra.

1. Gỡ bỏ hoặc dùng phần mềm diệt virus khác
Phần mềm diệt virus đôi khi chặn Minecraft làm game không truy cập được Internet, bạn nên gỡ bỏ phần mềm diệt virus hoặc đổi sang phần mềm diệt virus khác.

2. Mở port 25565 trong tường lửa (firewall)
Port 25565 thường phải được mở ở phía server để người chơi có thể kết nối.
1. Mở Control Panel, chọn System and Security, rồi chọn Windows Firewall.
2. Chọn Advanced Settings, sau chọn Inbound rules ở cột bên trái, rồi chọn New Rule ở cột bên phải.
3. Phần Rule Type chọn Port rồi nhấn Next
4. Chọn TCP hay UDP tùy vào server của bạn, rồi chọn Specific local ports và nhập 25565 sau đó nhấn Next
5. Chọn Allow the connection rồi nhấn Next
6. Chọn loại mạng, tốt nhất cứ tích hết, sau đó đặt tên rồi nhấn Finish
7. Lặp lại các bước tên tương tự với Outbound rules (từ bước 2)

3. Mở port 25565 trong router
Nếu bạn dùng wifi, phải chắc chắn port 25565 không bị dùng bởi thứ khác trong router. Bạn cần gán IP tĩnh cho PC và mở port tới PC của bạn.
1. Mở cmd với Run as Administrator
2. Gõ ipconfig /all
3. Mở Run (Windows+R) gõ ncpa.cpl
4. Nhấn phải chuột vào mạng đang dùng của bạn, chọn Properties
5. Tìm và chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) rồi chọn Properties
6. Chọn Use the following DNS server address và nhập 8.8.8.8 8.8.4.4
7. Chọn Use the following IP address và nhập IP address như phần Default Gateway ở cmd nhưng thay đổi số sau dấu chấm cuối cùng, 2 phần còn lại nhập y như cmd
8. Mở trình duyệt web, nhập phần Default Gateway vào thanh địa chỉ nhấn Enter, sau đó nhập username và password
9. Tìm Enable Manual Assignment và chọn Yes
10. Nhập MAC address (từ cmd) và IP address (từ bước trước) vào ô
11. Nhấn Add, sau đó tìm Port Forwarding
12. Nhập 25565 vào ô Start và End, nhập IP bước trước và, tick Enable nếu có
13. Nhấn Save và khởi động lại router và PC

4. Dùng phiên bản Minecraft khác

5. Kiểm tra xem server có đang online không

Bằng các trang web như mcsrvstats.us

6. Reset Internet connection
Mở cmd với Run as Administrator và nhập từng dòng rồi Enter
Mã:
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
netsh int ip
netsh int ip set dns
netsh winsock reset
7. Cho phép Java trong Firewall
1. Mở Firewall (xem ở trên), chọn Allow an App through Firewall, rồi chọn Change Settings
2. Tick Public và Private cho Java Platform SE Binary rồi nhấn Apply

8. Dùng VPN