Thông báo Event - Summer Hunt

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin
Xác thực
9/7/18
402
100
175
com.congtubot.address
redpievn.com
Tên ingame
CongtubotKOD
#1
Cách tham gia:

Đầu tiên đến khu Kamar hoặc Sprutuz bằng đường biển , Tìm đến nơi có cờ màu đỏ

Gặp con quái Key Storer , farm chìa khóa

Quay lại gặp NPC Event ở Lote