Hướng Dẫn - Hệ thống đá đỏ tự động xếp đồ về từng kho | REDPIEVN - Diễn Đàn Server Minecraft Việt Nam

Hướng Dẫn Hệ thống đá đỏ tự động xếp đồ về từng kho

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin #2
Mod #3
9/7/18
170
38
113
17
com.congtubot.address
redpievn.com
#1
Đây là một hệ thống xếp đồ về kho nhờ nước bởi hocuspocusyt .

Các item cần chính :
- Phễu
- Rương
- Máy lặp đá đỏ 2 và 3 nấc
- Đá đỏ
- Đèn đá đỏ

Xây dựng: (Kéo xuống cuối để xem video gốc)
1. Xây một khung dạng như này
8631B815-9244-43E5-A18E-73226B0432B5.png

2. Thêm phễu và xây 2 cột
FA58FF29-4F8C-4DC3-9172-59B135AC5692.png

3. Xây rương theo hình đan so le
C80D8F94-3CA6-42AB-B948-AEAB84CEBB3D.png

C68161CD-9A2D-4D5B-A44A-793F3BBEA799.png
6433957C-F189-4DE9-905F-F0334764B24B.png

3CE5DC02-300C-4092-8B7C-63F1B80EFC81.png


Kéo xuống xem tiếp