Map Heart Rush - Map Minecraft PvP 1.13.2

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin #2
CongtubotKOD
CongtubotKOD
#1
q3e3L5H.png

Đây là một map pvp . Nhiệm vụ chính của bạn là cướp những "trái tim" từ đội đối phương , nâng cấp trang bị , phòng thủ căn cứ , chọn kĩ năng và nhiều chức năng khác !
nNajziY.jpgBạn có thể phòng thủ bằng xây tường hoặc vài công cụ bảo vệ khác. Sử dụng exp và vàng để mua và nâng cấp trang bị

BmrsI29.jpg


CtlGb3q.jpg

tnOZodX.jpg


hxDfLB9.jpg


Tải map: 1.13.2 -
https://drive.google.com/file/d/1b6Fi7v0lNAHUn9NWV2LJM1A-_pMflACI/view?usp=drivesdk
 

GIF