Tuyển dụng Helper MMORPG

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin
Xác thực
9/7/18
Tên ingame
CongtubotKOD
#1
Yêu cầu:
- Đã đạt Lv15+
- Quest đã làm hết
- Thuộc vị trí npc , làng
- Cố gắng hỗ trợ dù ông kia nói mãi vẫn chưa hiểu
- Thông thuộc các câu hỏi thường gặp .
Vd: Ở khu khởi đầu thì làm abc , abc

Khả năng: Mute , Kick
Lợi ích: 200 vàng/ngày online . Tháng 6000 vàng


Cách đăng ký: Viết một bài mới ở mục tuyển dụng . Nhớ làm theo mẫu của bài Mâzu bài tuyển dụng
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.