Chi tiết Class Máu , Mana cộng thêm của từng Class trên level

  • Tìm nội dung bạn cần tìm qua google nhanh ? Gõ "nội dung + redpievn"
  • IP: Sv1.redpievn.com | Dự kiến ra mắt 2020
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin #2
9/7/18
384
95
148
17
com.congtubot.address
redpievn.com
Máu cơ bản mọi Class: 50

Mana cơ bản mọi class: 20


Format : Class/Máu cộng thêm mỗi level/Mana cộng thêm mỗi Level


Miner/10/0

Fighter/5/0.6

Warrior/10/0.6

Lancer/5/0.6

Priest/5/0.7

Archer/3/0.6

Mage/3/0.7

Samurai/5/0.6

Swordman/5/0.6

Assassin/4/0.6

Reaper/9/0.6

Paladin/9/0.6
 

GIF

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.