Đã giải quyết Naitroxi

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.