Góp ý Rework resourcepack

 • IP: Sv1.redpievn.com | Dự kiến ra mắt 2020
 • Tìm nội dung bạn cần tìm qua google nhanh ? Gõ "nội dung + redpievn"

Ý kiến của bạn

 • Phù hợp

  Bình chọn: 5 100.0%
 • Không phù hợp

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  5

Kari

Lv 1
3/6/19
2
8
8
24
Nên làm lại giao diện túi đồ, thanh bar công cụ, texture item/block, tựa như texture của conquest mod sẽ phù hợp hơn đối với server và ngoại cảnh trong game một dark fantasy hay tryhard rpg game.
Vậy.. ý kiến của bạn?
 • Phù hợp.
 • Không phù hợp.
 • Bạn có gợi ý tốt hơn? (Comment).