Seeds Seed Hòn đảo lớn để sinh tồn - 1.7 , 1.8 , 1.14