CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin #2
9/7/18
97
16
68
17
com.congtubot.address
redpievn.com
#1
TẾT ĐẾCH ĐỂ Ý :v
513BDCED-C479-4AE6-9EFC-7A5796650681.jpegTHAY ĐỔI CHÍNH :
  • Cập nhật màn hình bắt đầu game mới
  • Cập nhật LWJGL
  • Sửa lỗi (dm snapshot nào cũng thấy fix bug :v)
  • Particle được chia thành từng tex riêng lẻ , tiện cho dân làm map
  • Việc chia particle bên trên làm hỏng các resourcepack tại snapshot này , Mojang đang làm việc sửa lỗi
  • Thêm thương nhân lang thang , những dân làng này đi lang thang trao đổi đồ
 
Thích: Tung404