Hướng Dẫn Sợ bị lừa đảo ? Hãy giao dịch trung gian !

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin
Xác thực
9/7/18
402
100
175
com.congtubot.address
redpievn.com
Tên ingame
CongtubotKOD
#1
Bạn mua/bán item mà sợ bị lừa đảo ? Hãy sử dụng giao dịch trung gian !

Giao dịch trung gian là gì ?
A muốn mua Quyền Trượng Hắc Ám của B với giá 150 Vàng

A đưa admin 150 vàng , admin giữ
B đưa admin quyền trượng , admin chuyển cho A
Admin chuyển cho B vàng

---
Làm sao để đăng ký giao dịch trung gian ?

Trong bài viết mua bán , hãy comment

Xin giao dịch trung gian
Trung gian : Tên người bạn muốn nhờ
Item :
Giá tiền :


Những người hỗ trợ làm trung gian hiện tại :
CongtubotKOD


Thuế giao dịch trung gian :
0-1000 Vàng : 5%
1001-5000 Vàng : 10%
5001-50000 Vàng : 15%
50001+ : 20%.


Số tiền thuế tự trừ vào số tiền nêu trong đơn xin giao dịch trung gian , hai bên tự thương lượng tiền thuế
 

Các bài viết tương tự

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.