Hướng Dẫn Sửa lỗi EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION của Minecraft

Iamhung

Lv 1
Thành viên tích cực
Xác thực
16/7/20
Tên ingame
Iamhung
#1

Các cách (Nếu thử một cách không hoạt động, hãy bỏ hết các sửa đổi của cách đó tránh gây xung khắc với cách khác)


Cách 1: Sửa file options.txt


Tới đường dẫn %appdata%/.minecraft , tìm file options.txt . Tìm dòng fboEnable:, nếu nó là true chuyển thành false

Cách 2: Cập nhật Driver

Hãy thử dùng tool và cập nhật hết Driver của bạn

Cách này không cần quay lại như lưu ý ban đầu cũng được

Cách 3: Sửa do thiếu file ddl

Thường trong mã lỗi sẽ có dòng Problematic frame

Dòng bên dưới có tên file .ddl, vd ảnh này


Có tên ig4dev32.dll, tra mục này lên google tải file dll cần thiết về. Tiếp theo vô C:\Windows\System32 và SysWOW64 và kéo thả file dll vừa tải vào.