Hướng Dẫn Sửa lỗi GLFW Error 65542 khi chạy Minecraft

Iamhung

Lv 1
Thành viên tích cực
Xác thực
16/7/20
17
0
21
17
Viet Nam
Tên ingame
Iamhung
#1
Tên lỗi: GLFW error 65542: WGL: The driver does not appear to support OpenGL

Bước 1: Tải file ở link sau

Bước 2: Mở tệp và vào thư mục hợp hệ điều hành (32/64bit). Giải nén file opengl32.dll ra ngoài.

Bước 3: Đến đường dẫn C:\Program Files\Java và vào thư mục java mà bạn có. Thường thì nó sẽ là jdk.xxxx, hoặc jre.xxxx. Vào thư mục , tiếp theo vào thư mục bin, kéo thả file trên vào.

Nếu hệ thống yêu cầu quyền admin hãy chọn đồng ý (cửa sổ xuất hiện sau kéo thả)