Hướng Dẫn Tải và cài đặt skin cho Minecraft PE (Android/IOS) 2020

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin
Xác thực
9/7/18
Tên ingame
CongtubotKOD
#1
1. Tải Skin cho Minecraft PE

Trước tiên bạn phải có file ảnh skin. Bạn có thể tìm, xem và tải chúng tại một số trang nhưFile ảnh skin sẽ có định dạng như sau:
Nếu hình ảnh chưa load xong vui lòng chờ một chút, dự kiến thời gian load ảnh khoảng 5-20s tuỳ vào tốc độ mạng!


2. Cài Skin

Android:

IOS