Map việt hoá Trick or Treat Map - Việt Hóa (1.12.2/1.12)

LeNgocTin

Deluxe Donator
Deluxe Donator
Thành viên tích cực
Map Maker
#1
Map xây dựng bởi: Orpheus_
Việt Hóa bởi: KingSaiTou


======================================================================
Sơ Lược Map:
Vào ngày Halloween hằng năm, bạn đang trên đường đến nhà những người hàng xóm thân thiện để lấy kẹo. Nhiệm vụ của bạn khá là đơn giản là đến từng nhà và lấy kẹo. Có một chút thử thách khi đến nhà người nào đó.


Thời Gian Chơi Map Dự Kiến: 10 phút
======================================================================


Trick-or-Treat-Map-Thumbnail.png

Trick-or-Treat-Map-Screenshots-1.jpg
Trick-or-Treat-Map-Screenshots-2.jpg
Trick-or-Treat-Map-Screenshots-3.jpg
Trick-or-Treat-Map-Screenshots-4.jpg
Trick-or-Treat-Map-Screenshots-5.jpg
Trick-or-Treat-Map-Screenshots-6.jpg
Trick-or-Treat-Map-Screenshots-7.jpg

======================================================================

Link Map Gốc | Link Việt Hóa
 

GIF