• sv1.redpievn.com

Map việt hoá Trick or Treat Map - Việt Hóa (1.12.2/1.12)

LeNgocTin

Lv 3 - Dirt
Thành viên tích cực
Map Maker
Map xây dựng bởi: Orpheus_
Việt Hóa bởi: KingSaiTou


======================================================================
Sơ Lược Map:
Vào ngày Halloween hằng năm, bạn đang trên đường đến nhà những người hàng xóm thân thiện để lấy kẹo. Nhiệm vụ của bạn khá là đơn giản là đến từng nhà và lấy kẹo. Có một chút thử thách khi đến nhà người nào đó.


Thời Gian Chơi Map Dự Kiến: 10 phút
======================================================================
======================================================================

Ban can phai dang nhap de xem link. Hay click vao hinh chia khoa Đăng nhập hoặc Đăng ký.
|
Ban can phai dang nhap de xem link. Hay click vao hinh chia khoa Đăng nhập hoặc Đăng ký.