Đã giải quyết Xin phụ giúp việc liên quan nhiều đến code.

Azkaban99

Lv 3 - Dirt
Xác thực
4/12/19
7
0
51
21
Ha Noi
#1
-tên mk là Vũ Long
-sn 1999
- hiện đang học trong ngành lập trình và có khá nhiều tg rảnh nên muốn đóng góp 1 chút cho server có thể mở cửa nhanh hơn.đồng thời cx muốn cải thiện kỹ năng coding.