Map ZombieCraft - Map Minecraft Đại Dịch Zombie

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin
Xác thực
9/7/18
402
100
175
com.congtubot.address
redpievn.com
Tên ingame
CongtubotKOD
#1
Bao gồm:
  • Map có diện tích 2 triệu block
  • Hơn 75 loại vũ khí khác nhau
  • 20 Loại quái đặc biệt
  • Chiến dịch game có thể co-op lên tới 4 người
  • Có 20 nhiệm vụ chính bản
  • Resourcepack riêng kèm âm thanh
  • Chế độ sandbox mode chơi hơn 4 người + (Không có chính khoá nhiệm vụ)
  • Cài đặt thế giới

WIKI: RedPieVN - Liên Kết


Tải Map (1.1): Link Mega