Wiki Minecraft

Thảo luận các thông tin về Minecraft
  • IP: Sv1.redpievn.com | Dự kiến ra mắt 2020
  • Tìm nội dung bạn cần tìm qua google nhanh ? Gõ "nội dung + redpievn"

Datapacks (1.13+)

Nơi đăng các nội dung liên quan đến Datapacks
7
Chủ đề
12
Bài viết
7
Chủ đề
12
Bài viết

Tin tức - Sự kiện Mới

Các tin tức và sự kiện mới của Minecraft
14
Chủ đề
20
Bài viết
14
Chủ đề
20
Bài viết

Hướng dẫn Minecraft Mới

Mẹo chơi , cách chơi và vài hướng dẫn
24
Chủ đề
39
Bài viết
24
Chủ đề
39
Bài viết

Resourcepack - Texture pack

Khu vực đăng các bài về gói tài nguyên
25
Chủ đề
30
Bài viết
25
Chủ đề
30
Bài viết

Mod Minecraft Mới

Các bài về mod trong minecraft
28
Chủ đề
37
Bài viết
28
Chủ đề
37
Bài viết

Hướng dẫn trong phiên bản mới

Các bài hướng dẫn về một chức năng của phiên bản Minecraft mới
4
Chủ đề
6
Bài viết
4
Chủ đề
6
Bài viết

Minecraft Animation

Về các thông tin liên han đến Minecraft animation
5
Chủ đề
6
Bài viết
5
Chủ đề
6
Bài viết

Shader Minecraft

Nơi tải shader đẹp , nhẹ Minecraft
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết

Khác

Khu vực đăng Easter Egg , những thông tin lạ của Minecraft
7
Chủ đề
9
Bài viết
7
Chủ đề
9
Bài viết

Cập nhật , Snapshot mới

Các cập nhật mới của Minecraft, snapshot mới
26
Chủ đề
40
Bài viết
26
Chủ đề
40
Bài viết

RedStone - Commandblock

Các cỗ máy redstone, command block, máy farm trong Minecraft
6
Chủ đề
37
Bài viết
6
Chủ đề
37
Bài viết

Seeds Minecraft Mới

Seed Trong Minecraft , các seed minecraft giúp bạn chơi Minecraft dễ hơn, từ lúc khởi đầu !
10
Chủ đề
11
Bài viết
10
Chủ đề
11
Bài viết

Map - Schematic - StructureBlock Mới

Tải Map Minecraft . Map Minecraft Kinh Dị , Adventure , Phiêu lưu và nhiều map thú dzi khác :3 . Tìm kiếm map bạn cần , với nhiều phiên bản như 1.10 , 1.11 , 1.12 , 1.13 , 1.14 , map cho server .... Tại đây cũng cho phép bạn đăng tải map của bạn !
67
Chủ đề
116
Bài viết
67
Chủ đề
116
Bài viết