Wiki Minecraft

Thảo luận các thông tin về Minecraft

Datapacks (1.13+)

Nơi đăng các nội dung liên quan đến Datapacks
Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề:
3
Bài viết:
3

Tin tức - Sự kiện

Các tin tức và sự kiện mới của Minecraft
Chủ đề
9
Bài viết
10
Chủ đề:
9
Bài viết:
10

Mẹo chơi , lối chơi

Chủ đề
14
Bài viết
22
Chủ đề:
14
Bài viết:
22

Resourcepack - Texture pack

Khu vực đăng các bài về gói tài nguyên
Chủ đề
10
Bài viết
12
Chủ đề:
10
Bài viết:
12

Mod Minecraft

Các bài về mod trong minecraft
Chủ đề
12
Bài viết
20
Chủ đề:
12
Bài viết:
20

Hướng dẫn trong phiên bản mới

Các bài hướng dẫn về một chức năng của phiên bản Minecraft mới
Chủ đề
4
Bài viết
6
Chủ đề:
4
Bài viết:
6

Minecraft Animation

Về các thông tin liên han đến Minecraft animation
Chủ đề
5
Bài viết
6
Chủ đề:
5
Bài viết:
6

Shader Minecraft

Nơi tải shader đẹp , nhẹ Minecraft
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề:
1
Bài viết:
1

Khác

Khu vực đăng Easter Egg , những thông tin lạ của Minecraft
Chủ đề
7
Bài viết
9
Chủ đề:
7
Bài viết:
9

Cập nhật , Snapshot mới

Các cập nhật mới của Minecraft, snapshot mới
Chủ đề
24
Bài viết
37
Chủ đề:
24
Bài viết:
37

RedStone - Commandblock

Các cỗ máy redstone, command block, máy farm trong Minecraft
Chủ đề
6
Bài viết
37
Chủ đề:
6
Bài viết:
37

Seeds Minecraft

Seed Trong Minecraft , các seed minecraft giúp bạn chơi Minecraft dễ hơn, từ lúc khởi đầu !
Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề:
5
Bài viết:
5

Map - Schematic - StructureBlock

Tải Map Minecraft . Map Minecraft Kinh Dị , Adventure , Phiêu lưu và nhiều map thú dzi khác :3 . Tìm kiếm map bạn cần , với nhiều phiên bản như 1.10 , 1.11 , 1.12 , 1.13 , 1.14 , map cho server .... Tại đây cũng cho phép bạn đăng tải map của bạn !
Chủ đề
53
Bài viết
99
Chủ đề:
53
Bài viết:
99