Chợ Item

Nơi bán , mua các item trong server MMORPG bằng tiền trong game