MMORPG

Thảo luận các vấn đề liên quan đến server MMORPG của RedPieVN

Giftcode

Nơi thông báo các giftcode bởi staff
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề:
0
Bài viết:
0
Không có

Thuê lính

Khu vực bạn có thể thuê một số npc để hỗ trợ bạn hoặc thủ một khu nào đó
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề:
1
Bài viết:
1

Đóng góp Quest , cốt truyện , dungeon

Chủ đề
33
Bài viết
108
Chủ đề:
33
Bài viết:
108

Chợ Item

Nơi bán , mua các item trong server MMORPG bằng tiền trong game
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề:
2
Bài viết:
2

Set Build

Tập hợp các cách lên chỉ số , lắp đồ class
Chủ đề
4
Bài viết
9
Chủ đề:
4
Bài viết:
9

Guild

Đơn xin gia nhập guild , các vấn đề liên quan đến guild
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề:
0
Bài viết:
0
Không có

Khoan Hồng

Đơn xin xá tội , unban trong server , forum ,...
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề:
2
Bài viết:
2

Ảnh

Khu để các ảnh khoe , ảnh build , ảnh các loại bla bla
Chủ đề
15
Bài viết
17
Chủ đề:
15
Bài viết:
17