• sv1.redpievn.com

MMORPG

Thảo luận các vấn đề liên quan đến server MMORPG của RedPieVN

Đăng kí thử nghiệm Beta

Nơi nộp đơn đăng kí thử nghiệm đợt beta của server
Chủ đề
33
Bài viết
63
Chủ đề:
33
Bài viết:
63

Giftcode

Nơi thông báo các giftcode bởi staff
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề:
0
Bài viết:
0
Không có

Thuê lính

Khu vực bạn có thể thuê một số npc để hỗ trợ bạn hoặc thủ một khu nào đó
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề:
0
Bài viết:
0
Không có

Đóng góp Quest , cốt truyện , dungeon

Chủ đề
28
Bài viết
68
Chủ đề:
28
Bài viết:
68

Chợ Item

Nơi bán , mua các item trong server MMORPG bằng tiền trong game
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề:
2
Bài viết:
2

Set Build

Tập hợp các cách lên chỉ số , lắp đồ class
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề:
0
Bài viết:
0
Không có

Guild

Đơn xin gia nhập guild , các vấn đề liên quan đến guild
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề:
0
Bài viết:
0
Không có

Khoan Hồng

Đơn xin xá tội , unban trong server , forum ,...
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề:
2
Bài viết:
2

Ảnh

Khu để các ảnh khoe , ảnh build , ảnh các loại bla bla
Chủ đề
14
Bài viết
15
Chủ đề:
14
Bài viết:
15