MMORPG

Thảo luận các vấn đề liên quan đến server MMORPG của RedPieVN
Tuyển dụng Builder

Giftcode

Nơi thông báo các giftcode bởi staff
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
Không có

Chợ Item

Nơi bán , mua các item trong server MMORPG bằng tiền trong game
2
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết

Set Build

Tập hợp các cách lên chỉ số , lắp đồ class
4
Chủ đề
9
Bài viết
4
Chủ đề
9
Bài viết

Guild

Đơn xin gia nhập guild , các vấn đề liên quan đến guild
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
Không có

Ân xá

Đơn xin xá tội , unban trong server , forum ,...
2
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết

Ảnh

Khu để các ảnh khoe , ảnh build , ảnh các loại bla bla
3
Chủ đề
5
Bài viết
3
Chủ đề
5
Bài viết