Thuê lính

Khu vực bạn có thể thuê một số npc để hỗ trợ bạn hoặc thủ một khu nào đó