Điểm thưởng dành cho Azkaban99

 1. 30

  3 Tháng Đồng Hành

  Tham gia 3 tháng
 2. 15

  Thành viên 1 tháng

  Tham gia 1 tháng
 3. 1

  Bước ra thế giới lần đầu

  Post 1 comment hay bài viết
 4. 5

  Tham gia 1 tuần