Điểm thưởng dành cho CongtubotKOD

 1. 35

  Spam Spam Spam

  Đạt 250 post
 2. 10

  Wow bạn thật hấp dẫn

  Nhận được 25 like
 3. 25

  Anh hùng......spam

  Đạt 100 post
 4. 10

  Bất bại

  Bạn đạt được 100 post
 5. 30

  3 Tháng Đồng Hành

  Tham gia 3 tháng
 6. 5

  Gia nhập môn phái spam

  Đạt được 30 post
 7. 15

  Thành viên 1 tháng

  Tham gia 1 tháng
 8. 5

  Tham gia 1 tuần

 9. 10

  Phết búc loginnn

 10. 2

  Lượt thích đầu tiên

  Hehe có người thích bạn kìa. Hết Fa nhá!
 11. 1

  Bước ra thế giới lần đầu

  Post 1 comment hay bài viết