Điểm thưởng dành cho CongtubotKOD

 1. 30

  3 Tháng Đồng Hành

  Tham gia 3 tháng
 2. 5

  Gia nhập môn phái spam

  Đạt được 30 post
 3. 15

  Thành viên 1 tháng

  Tham gia 1 tháng
 4. 5

  Tham gia 1 tuần

 5. 10

  Phết búc loginnn

 6. 2

  Lượt thích đầu tiên

  Hehe có người thích bạn kìa. Hết Fa nhá!
 7. 1

  Bước ra thế giới lần đầu

  Post 1 comment hay bài viết