Gameplan

Sinh nhật
1/1/00 (Tuổi: 121)
Nơi ở
Trái Đất

Các danh hiệu

 1. 5

  Tham gia 1 tuần

 2. 30

  3 Tháng Đồng Hành

  Tham gia 3 tháng
 3. 15

  Thành viên 1 tháng

  Tham gia 1 tháng
 4. 1

  Bước ra thế giới lần đầu

  Post 1 comment hay bài viết