Điểm thưởng dành cho Kod

Tuyển dụng Builder
 1. 10

  100 like luôn

  Đạt 100 like
 2. 15

  Có người sắp nổi tiếng nè

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 3. 2

  Chúc mừng sinh nhật

  Quà sinh nhật
 4. 35

  Spam Spam Spam

  Đạt 250 post
 5. 10

  Wow bạn thật hấp dẫn

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 25

  Anh hùng......spam

  Đạt 100 post
 7. 10

  Bất bại

  Bạn đạt được 100 post
 8. 30

  3 Tháng Đồng Hành

  Tham gia 3 tháng
 9. 5

  Gia nhập môn phái spam

  Đạt được 30 post
 10. 15

  Thành viên 1 tháng

  Tham gia 1 tháng
 11. 5

  Tham gia 1 tuần

 12. 10

  Phết búc loginnn

 13. 2

  Lượt thích đầu tiên

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 14. 1

  Bước ra thế giới lần đầu

  Post 1 comment hay bài viết