Điểm thưởng dành cho Troller

 • IP: Sv1.redpievn.com | Dự kiến ra mắt 2020
 • Tìm nội dung bạn cần tìm qua google nhanh ? Gõ "nội dung + redpievn"
 1. 30

  3 Tháng Đồng Hành

  Tham gia 3 tháng
 2. 25

  Anh hùng......spam

  Đạt 100 post
 3. 10

  Bất bại

  Bạn đạt được 100 post
 4. 10

  Wow bạn thật hấp dẫn

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 15

  Thành viên 1 tháng

  Tham gia 1 tháng
 6. 5

  Gia nhập môn phái spam

  Đạt được 30 post
 7. 5

  Tham gia 1 tuần

 8. 2

  Lượt thích đầu tiên

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 9. 1

  Bước ra thế giới lần đầu

  Post 1 comment hay bài viết