các hạt giống tạo thế giới minecraft

 • IP: Sv1.redpievn.com | Dự kiến ra mắt 2020
 • Tìm nội dung bạn cần tìm qua google nhanh ? Gõ "nội dung + redpievn"
 1. CongtubotKOD

  Seeds Seed Hòn đảo lớn để sinh tồn - 1.7 , 1.8 , 1.14

  Mã seed: -1
 2. CongtubotKOD

  Seeds Vùng Băng Gần nơi spawn - 1.14.2

  Mã seed: -1872164720