map minecraft 1.11.2

  • Tìm nội dung bạn cần tìm qua google nhanh ? Gõ "nội dung + redpievn"
  • IP: Sv1.redpievn.com | Dự kiến ra mắt 2020
  1. Troller

    Map 4 bức tường | 1.11.2

    4 Level với 4 bức tường. Nghe đơn giản phải chứ? Có lẽ vậy. 4 bức tường là một map parkour thẳng đứng trong đó bạn luôn phải leo lên đỉnh của bức tường. Có 4 level tổng cộng: Sắt, Vàng, Kim cương và Lục bảo. Về độ khó, iron là dễ, gold là trung bình, diamond là khó và emerald là rất khó. Từ...