redpievn mmorpg capnhat

  • Tìm nội dung bạn cần tìm qua google nhanh ? Gõ "nội dung + redpievn"
  • IP: Sv1.redpievn.com | Dự kiến ra mắt 2020
  1. CongtubotKOD

    Update [8/2] Cập nhật

    Giảm tốc độ load của map để tối ưu Thêm nhiệm vụ mới : Nó là thứ gì , Cỏ lạ Làm lại một số nhiệm vụ F để bứt tốc trên đất liền , Shift dưới mặt nước Tự động đặt AFK nhanh hơn cho người chơi Xong nhánh 2 của Archer Hệ thống trồng trọt mới Chỉnh sửa nghề Farmer Xong item cho Reaper Thông báo tên...