Chào mừng

Bạn đã trở thành thành viên của REDPIEVN chưa ?

 • sv1.redpievn.com
General
Help Users
IP : sv1.redpievn.com
 • No one is chatting at the moment.
 • Troller @ Troller:
 • Bot hỗ trợ:
 • Troller @ Troller:
  ping cao tại máy cùi, k phải do mạng đâu :L
 • Zakai @ Zakai:
  Hello
 • Bot hỗ trợ:
  Chàoooo
 • PeashooterVN @ PeashooterVN:
  !discord
 • Yigud @ Yigud:
  Ko co staff nao on ah
 • CongtubotKOD @ CongtubotKOD:
  !link discord
 • Bot hỗ trợ:
  https://discord.gg/Ugv5zVu
 • Bot hỗ trợ:
  Bây giờ là nửa đêm , bỗng nhiên thích hú . :howling:
 • Bot hỗ trợ:
  Có vẻ bạn đang nghĩ gì đó '.'
 • Troller @ Troller:
  hi
 • Bot hỗ trợ:
  :thinking:
 • @ Jennao:
  Hi everybody
 • @ katsura1:
  ??\
 • LeNgocTin @ LeNgocTin:
  toi' nay khong open test a` :v
 • Bot hỗ trợ:
  :v